Home Actueel Molens Stichting Sponsors Beeldbank Contact
Stichting
 • Geschiedenis
 • Bestuur
 • Doelstelling
 • Verantwoording
 • ANBI status
 • Vrijwilligers
 • Opleiding
 • Donateurs
 • Sponsoring
 • AVG
 • anbi

  Verantwoording

  Jaarlijks  wordt door de secretaris een overzicht gemaakt van de activiteiten van de stichting en het reilen en zeilen van de molens. Dit jaarverslag wordt, behalve naar bestuur en vrijwillige molenaars, ook naar sponsors en donateurs gestuurd. De jaaroverzichten zijn tevens beschikbaar via onze website:
  jaaroverzicht 2012
  jaaroverzicht 2013
  jaaroverzicht 2014
  jaaroverzicht 2015
  jaaroverzicht 2016
  jaaroverzicht 2017
  jaaroverzicht 2018
  jaaroverzicht 2019
  jaaroverzicht 2020

  Naast de secretaris stelt ook de penningmeester een jaarverslag op. De balans en de staat van baten en lasten over de diverse boekjaren zijn beschikbaar via onze website:
  financieel overzicht 2014
  financieel overzicht 2015
  financieel overzicht 2016
  financieel overzicht 2017
  financieel overzicht 2018
  financieel overzicht 2019
  financieel overzicht 2020


  2018 Molenstichting Súdwest-Fryslân - Makke troch Roelof Fopma.nl